906 05 Sobotište, Slovakia
+421 34 628 21 02
info@muzeumhabanov.sk

Lokality novokrstencov na Morave a Slovensku

Prvým miestom novokrstencov na Morave sa stal v roku 1526 Mikulov, kde našli ochrancu v podobe zemepána Lichtenšteina. K významným dvorom v tomto období patril Slavkov u Brna a Hustupoče, kam zavítal Jakub Hutter.

Podľa uznesenia znojemského zemského snemu museli novokrstenci do 24. 4. 1535 opustiť krajinu. Vyhnanie bolo skôr niekoľkomesačnou záležitosťou, lebo už v roku 1537 si opätovne obnovujú svoje obydlia. Ferdinandovi I. sa po opakovaných návrhoch podarilo v roku 1546 presadiť vypovedanie novokrstencov z Moravy. Ani tento zákon sa striktne nedodržiaval. Nedoriešené postavenie novokrstencov sa vyriešilo v roku 1570. Bratia súhlasili s kompromisným návrhom moravskej šľachty, ktorý im zaručoval zostať na Morave, ak budú platiť dane ako ostatné obyvateľstvo.

Do roku 1622, kedy po porážke moravského povstania museli opustiť Moravu, bolo pre novokrstencov dobou stability a rozkvetu. V ich kronikách je označovaný ako zlatý vek. Na južnej Morave žili približne v 50 lokalitách v odhadovanom počte od 15 do 20 tisíc osôb. Sídlom Vorsther-a („biskupa“) a vedenia bol novokrstnecký dvor Nový Mlýny (dnes súčasť obce Přítluky, okr. Břeclav).

Ešte pred príchodom skupín novokrstencov z Moravy pôsobili na Slovensku jednotlivci ako misionári. Na západnom Slovensku pôsobili viacero novokrsteneckých misionárov z Moravy, ktorým sa podarilo v roku 1536 získať okolo 60 ľudí, ktorí sa presťahovali na Moravu.

Založenie novokrsteneckých obcí na Slovensku súviselo s ich vyhnaním z Moravy v roku 1545. Prvým miestom, kde sa usadili, – a to pred rokom 1546 – bolo mestečko Sobotište, ktoré bolo súčasťou Brančského panstva. Majiteľom panstva bol František Ňári (+1551), ktorý aj ako majiteľ Bzeneckého panstva poznal novokrstencov z Moravy ako vynikajúcich remeselníkov a preto im ponúkol miesto k založeniu obce. Ďalších vyhnaných moravských novokrstencov prijal Peter Bakič na Holíčsko-Šaštínskom panstve. V roku 1549 boli vypovedaní z Uhorska. Po niekoľkých rokoch sa však do niektorých dvorov vrátili alebo založili nové. Po roku 1622 v dôsledku vyhnania novokrstencov z Moravy vznikli ďalšie bratské dvory. Väčšina z nich zanikla vplyvom chaotických pomerov, ktoré spôsobovali opakujúce sa povstania a vzbury. Od 30. rokov 18. storočia prebiehajúca rekatolizácia novokrstencov spolu s pozvoľnou slovakizáciou a asimiláciou urýchlila rozklad ich komunít. Do 2. svetovej vojny si zachovali povedomie o svojej minulosti a pôvode habáni v Sobotišti a vo Veľkých Levároch, v menšej miere v Moravskom Sv. Jáne.

Mapy

Morava

https://gameo.org/index.php?title=Hutterian_Brethren_(Hutterische_Br%C3%BCder)#The_Golden_Period

Lokality novokrstencov na Slovensku

Dvory založené v 16. stor a pred r. 1622 zaniknuté

Kúty

Unín

Petrova Ves

Dojč

Rovensko

Podbranč

Kopčany

Holíč

Kátov

Popudiny

Horné Orešany

Dvory založené v 16. stor. existujúce po r. 1622

Sobotište

Brodské

Veľké Leváre (1588)

Moravský Sv. Ján

Sekule

Borský Sv. Jur

Šaštín

Smolinské

Gbely

Senica

Dubnica

Trenčianska Teplá

Trenčín

Soblahov

Čachtice

Častkovce

Chtelnica

Dechtice

Košolná

Dvory založené po r 1622

Častá

Veľké Kostolany

Vlčkovce

Ďalšie dvory v Uhorsku

Alvinci (1622)

Blatný Potok (1645)