906 05 Sobotište, Slovakia
+421 34 628 21 02
info@muzeumhabanov.sk

Habánska klúčarňa /krčma/

Národná kultúrna pamiatka

Vznik objektu sa datuje do roku 1711. V terajšej budove sa nachádza datovanie z roku 1785, kedy dostali habáni povolenie na výstavbu poschodovej budovy vinárne nad dodnes prístupným kamenným sklepom vytesaným do skaly. Klúčarňa pozostáva zo 4 hlavných priestorov, ktoré sú stále zachované. Na poschodí bol byt šenkéra /klúčara/, pod bytom spoločenská miestnosť, kde sa odohrávali schôdze, porady a prijímali významnejší hostia habánskej komunity. Smerom do ulice bola postavená sála. Na jej štíte je datovanie 1846. Slúžila ako denná „šenkovňa“, ale odohrávali sa tu tiež spoločenské zábavy a divadelné predstavenia. Zaujímavosťou je, že herci na javisko vstupovali cez okná z ulice.

Habánska klúčarňa /krčma/
@ Habánska klúčarňa /krčma/