906 05 Sobotište, Slovakia
+421 34 628 21 02
info@muzeumhabanov.sk

Muzeum Vacenovice

Habánský sklep ve Vacenovicích

Obec Vacenovice ležící nedaleko Kyjova patří k významným jihomoravským lokalitám, v nichž se koncem 60. let 16. století usadili novokřtěnci. V zdejším sídle, jež náleželo k lidnatým, žilo přibližně 400 osob. Podle dostupných pramenů se místní novokřtěnci se vedle zemědělství, vinařství a chovu dobytka věnovali především řemeslné výrobě, kterou představovalo hrnčířství, nožířství a zpracování kožešin. Zdejší lokalita proslula především výrobou jemné keramiky – fajánse, určené na dvory aristokratů a představující jeden z vrcholných projevů uměleckého řemesla své doby. Historické události po bitvě na Bílé hoře v roce 1620 a pronásledování nekatolíků vedly k zániku zdejší komunity. Mnozí novokřtěnci nalezli nový domov u svých spolubratří na území dnešního západního Slovenska. V roce 1622 bylo sídlo ve Vacenovicích již pusté.

Stoleté působené novokřtěnecké komunity na jižní Moravě zanechalo stopy v mnoha oblastech zdejšího života. Přispělo k hospodářskému povznesení regionu, zásadně ovlivnilo utváření kulturního rázu jihomoravské krajiny. Vliv novokřtěnců se výrazně odrazil rovněž v duchovní sféře (literární díla, písně, knihtisk, školství). Jejich podrobně vedené kroniky slouží jako významný historický pramen. Novokřtěnecké fajánse se staly fenoménem, kterým se prostor střední Evropy výrazně zapsal světového vývoje keramické výroby. Na jejich základě pak vyrostlo lidové džbánkařství, které představuje výrazný prvek domácí lidové kultury.

Na odkaz novokřtěnců upomíná expozice v rekonstruovaném Habánském sklepě, který je patrně pozůstatkem původního sídla. Seznamuje s osudy novokřtěnců na jižní Moravě a jejich působením ve Vacenovicích. Největší pozornost je zaměřena na produkci fajánsí, jež jsou představeny replikami zachovaných výrobků i archeologickými nálezy. Součástí expozice je rekonstrukce unikátní velkokapacitní pece na vypalování keramiky, objevené při archeologickém výzkumu v roce 2006 a dokumentující mimořádné schopnosti novokřtěneckých řemeslníků.

Informácie pre návštevníkov:
https://www.vacenovice.cz/obec/informace-pro-turisty/habansky-sklep/

O priebehu realizácie projektu a rekonštrukcii habánskeho sklepa sa dozviete:  

https://www.vacenovice.cz/obec/projekty/po-stopach-habanu/