906 05 Sobotište, Slovakia
+421 34 628 21 02
info@muzeumhabanov.sk

Obyvatelia a osobnosti sobotištského dvora

Novokrstnecký dvor v Sobotišti vznikol pri nedokončenom mlyne v roku 1546. Iišlo pravdepodobne iba o menší dvor s niekoľkými desiatkami, maximálne dvoma stovkami obyvateľov. Po roku 1620 sa situácia radikálne zmenila. Podľa anabaptistických kroník sa do Sobotišťa uchýlilo okolo tri tisíc osôb. Počet obyvateľov sobotištského dvora v nasledujúcich desaťročiach klesal. V období rekatolizácie žilo vo dvore okolo 200 až 300 osôb. Z nich najmenej tretina odmietla konvertovať a radšej odišla na Ukrajinu.

Mená najstarších novokrstencov zo Sobotišťa nachádzame v zmluve z roku 1546, ktorú uzavreli s Františkom Ňárim. Za bratov ju podpísali Abrahám Schneider, Hans Kampfer a Christl Stampfer. Ďalší, po mene známi novokrstenci v Sobotišti, vystupujú v zmluve z roku 1613, ktorú uzavreli s komposesormi Brančského panstva po Bočkajovom povstaní. Za bratov ju signoval Sebastián Dietrich, Jozef Hauser a Daniel Hellriegel.

Po roku 1622, keď sa dvor stal sídlom Vorsteher-a („biskupa“), sa v Sobotišti volili muži pre jednotlivé služby spoločenstva ako služobníci Slova či služobníci núdznej pomoci. Ich mená ako i pôvod zaznamenali novokrstenecké kroniky. Taktiež spomedzi nich sa vyberal Vorsteher. K najvýznamnejším Vorsteher-om, ktorí pôsobili v Sobotišti patrili:

 • Valentín Winter – zvolený za Vorsteher-a 22. 2. 1622 v Pouzdřanoch, ale krátko nato prešiel do Sobotišťa, kde 29. 11. 1631 zomrel
 • Heinrich Hartmann (+ 1639)– 17. 3. 1631 zvolený za služobníka Slova a po smrti V. Wintera 3. 12. 1631 zvolený za Vorsteher-a
 • Andreas Ehrenpreis (cca. 1589- 1662 Sobotište) –najvýznamnejší predstaviteľ sobotištského dvora ako i jeden z posledných vynikajúcich vodcov novokrstencov, ktorý sa zaslúžil o obnovu pôvodných ideálov spoločenstva. Ešte na Morave vyvolený za služobníka Slova a v roku 1623 v Sobotišti potvrdený. Za Vorsther-a bol zvolený 3. 10. 1639
 • Caspar Eglauch (1609 Württemberg – 1693 Veľké Leváre). V roku 1647 ho zvolili za služobníka Slova. Viedol kroniku v rokoch 1647 – 1682. V roku 1688 zvolený za Vorsteher-a. Za jeho éry nastal prechod na súkromné vlastníctvo.
 • Zacharias Walter (cca. 1690 Maulbronn – cca. 1767 Sobotište)posledný novokrstenecký Vorsteher pred ich úplnou rekatolizáciou. V roku 1736 ho v Sobotišti vyvolili za služobníka Slova a v roku 1746 sa stal biskupom. V roku 1763 po internácii v kláštore konvertoval. S manželkou Zuzanou mal viacero detí, z ktorých syn Jakub sa nevzdal svojej viery a so svojou rodinou odišiel do Višenky na Ukrajinu, kde jeho syn Jakub v rokoch 1824-1855 zastával úrad Vorsteher-a.

Priezviská

O obyvateľoch, ktorí žili v sobotištskom dvore do polovice 18. storočia máme iba útržkovité informácie, ktoré nám neumožňujú rekonštruovať priezviská rodín. V roku 1651 bol hlavným sobotištským novokrsteneckým mlynárom Christl Adler, ktorého v tom istom roku zvolili za služobníka Slova. Adlerovci či Odlerovci pochádzali zo Sliezska a už v roku 1528 sa pridali k novokrstencom.

Po rekatolizácii od 60. rokov 18. storočia už neprichádzalo k fluktuácii ľudí medzi jednotlivými dvormi. Habáni tvorili viac menej uzatvorenú skupinu, tvorenú rodinami, ktorých potomkovia zväčša v Sobotišti žijú dodnes.

K habánskym rodinám v Sobotišti patrili:

 • Albrecht – rod pravdepodobne pochádza zo Švajčiarska; v Sobotišti v roku 1629 sa stal Hans Albrecht služobníkom Slova a v roku 1631 bol v tejto úlohe potvrdený, zomrel 17. 2. 1648 vo Vlčkovciach
 • Baumgartner – objavuje sa pomerne neskoro; zo Sobotišťa najstarší doposiaľ známy záznam je o Abrahámovi Baumgartnerovi z roku 1782 (+ po r. 1793)
 • Čederle (Tschetter, Czeterle) –Abrahám Tschetter sa spomína v roku 1760 v Sobotišti a viacerí Tschetterovci v tom istom období v Alvinci; rodina Pavla Tschettera zo Sobotišťa odišla na Ukrajinu
 • Kleinedler – v roku 1752 nachádzame ich v urbári Sobotišťa; Jozef Kleinedler bol nožiar a Andrej Kleinedler ránhojič
 • Müller – pochádzajú zo Švajčiarska, nemajú spoločných predkov, meno dostali podľa povolania; patrili k prvým novokrstencom; meno bolo pomerne časté medzi novokrstencami;
 • Pullmann (Pollman, Pullmon, Bolman, Wolman) – pôvodom z južného Nemecka; spomínajú sa v 18. storočí vo Veľkých Levároch a Sobotišti, vtedy už sa priezviská rozlišovali medi
 • Polman/Pulman a Wolman; časť rodiny sa zo Sobotišťa nevzala svojej viery a odišla na Ukrajinu
 • Roth – stará novokrstenecká rodina; koncom 17. storočia spomínaní i v Sobotišti
 • Schulcz (Schultz) – priezvisko sa objavuje v Sobotišti od 2. polovice 18. storočia
 • Veny (Weny) – členovia tohto rodu sa spomínajú v sobotištskom dvore až v polovici 18. storočia; Áron Weny bol v roku 1754 služobníkom Slova
 • Wirth – spomínaní až od polovice 18. storočia