906 05 Sobotište, Slovakia
+421 34 628 21 02
info@muzeumhabanov.sk

Habánska kaplnka

Na základe niektorých prameňov sa predpokladá, že stojí na mieste pôvodnej habánskej modlitebne. Habánska kaplnka nesie na štíte datovanie 1837.Je problematické určiť  či sa jedná o rovnakú stavbu, ktorej výstavbu iniciovala v roku 1767 Mária Terézia, keď habáni konvertovali na katolicizmus. Je zasvätená Svätému krížu. Z pôvodnej kaplnky sa dochovalo sanktuárium – svätyňa zo starej modlitebne. Nachádza sa v nej rokokový mobiliár a sochy z 18. storočia. Habáni pristúpili na rekatolizáciu pod podmienkou, že budú mať vlastného nemecky hovoriaceho kňaza. Ten denne slúžil omše v kaplnke, v nedeľu však chodili do farského kostola v obci. Dodnes sa v kaplnke slúžia omše pravidelne každý utorok.