906 05 Sobotište, Slovakia
+421 34 628 21 02
info@muzeumhabanov.sk

Habánska STODOLA a DOM ĽUDOVÝ /č.p. 497/

Habánska STODOLA

Národná kultúrna pamiatka

Dôležitou časťou stavebného fondu pamiatkovej zóny sú hospodárske objekty. Najvýznamnejším objektom je pôvodná stodola datovaná do konca 18. storočia s výraznými prvkami habánskej architektúry. Jednopriestorový objekt je murovaný z nepálených tehál na kamennej podmurovke s nízkymi bočnými stenami. Dominantnú atypickú hmotu objektu tvorí strecha, ktorá siaha až k terénu. Štíty stodoly sú debnené a predsunuté pred fasádu.

V pamiatkovej zóne sa nachádza niekoľko ďalších stodôl z 19. storočia. Spolu s maštaľami a chlievmi sa svojou architektúrou od tradičných ľudových hospodárskych stavieb regiónu výrazne neodlišujú. Ich stavebným materiálom je nepálená tehla, kameň a drevo. Mnohé chlievy a maštale majú stále zachovaný habánsky lomený krov strechy.

DOM ĽUDOVÝ /č.p. 497/

Národná kultúrna pamiatka

Ľudový dom predstavuje typický objekt, ktorý je kombináciou ľudovej architektúry Záhoria alebo kopaníc s habánskou architektúrou. Objekty tohto typu potomkovia habánov budovali od prvej polovice 19. storočia. Všetky vznikli pred začiatkom 20. storočia ako to vyplýva z historickej pozemkovej mapy obce Sobotište z roku 1900. K objektu prislúchala dnes už asanovaná habánska stodola, z ktorej sa v záhrade dochovala kamenná podmurovka.

Dom ľudový č. 497
@ Dom ľudový č. 497