906 05 Sobotište, Slovakia
+421 34 628 21 02
info@muzeumhabanov.sk

Múzeum habánov v Sobotišti

Vitajte v Múzeu habánov v Sobotišti

Novokrstenci sa v Sobotišti usadili na niekoľko storočí a svojimi vedomosťami a zručnosťami prispeli k rozmachu celého regiónu. Najstarší bratský dvor na území Slovenska vznikol v Sobotišti už v roku 1546. Novokrstenci prišli do obce na pozvanie grófa Františka Nyáryho, ktorý ich dobre poznal zo svojich panstiev v Bzenci a povolil im na panskej pôde na juhozápadnej strane mestečka založiť bratský dvor. Od zemana Klimenta Pappa odkúpili mlyn a pustý majer, ktorý ležal v tom čase mimo obce. Od tohto momentu sa mlyn stal na štyri storočia spoločným majetkom novokrstencov a neskôr ich potomkov. V súčasnosti je objekt majetkom obce a ako národná kultúrna pamiatka predstavuje jednu z dominánt Pamiatkovej zóny Sobotište – Habánsky dvor.

Z úcty k tradíciám je habánsky mlyn ideálnym priestorom na prezentáciu histórie habánov v Sobotišti a na západnom Slovensku. Vďaka projektu Po stopách habánov sa po dlhých desaťročiach téme novokrstencov v Sobotišti dostalo zaslúženej pozornosti. Múzeum prezentuje duchovný, kultúrny aj materiálny odkaz náboženskej komunity, ktorej potomkovia žijú v obci a vo svete dodnes.

Čo sa dozviete

Expozícia múzea vás zoznámi s históriou vzniku novokrstencov, ich pôsobením na Morave, juhozápadnom Slovensku, prenasledovaním a migráciou do ďalších krajín sveta až po súčasný život hutteritských komunít v Severnej Amerike.
Podrobnejšie je venovaná životu a histórii novokrstencov v Sobotišti a na Slovensku. Približuje ich spoločenský aj duchovný život, remeselné zručnosti, keramickú výrobu, staviteľstvo, rozklad bratskej obce a proces rekatolizácie.
Neopomína ani históriu a účel mlyna. Zreštaurovanú mlynskú plošinu a múčnu hradu s kolesom z polovice 19.storočia dopĺňajú informácie o mlecích technológiách.
Z exponátov zaujme model habánskeho domu, prierez habánskou strechou, repliky pôvodných odevov a sobotištskej fajansy, faksimile habánskych rukopisov, maketa habánskeho dvora z konca 19.storočia, archeologické nálezy a predmety spojené so životom komunity.
Architektúrou pamiatkovej zóny vás prevedie „Náučný chodník habánskym dvorom“, ktorý vás presvedčí, že v Sobotišti zanechali habáni hlbokú nezmazateľnú stopu.

Génius loci habánskeho dvora ostáva tichým svedkom mnohých príbehov, ktoré sa na tomto mieste odohrali. Ak sa na chvíľu zastavíte… a necháte sa uniesť nostalgickou atmosférou starých zákutí, uličiek a múrov, možno sa vám niektorý v duchu poodhalí.