906 05 Sobotište, Slovakia
+421 34 628 21 02
info@muzeumhabanov.sk

Keramická produkcia novokrstencov a habánska keramika na Záhorí

V dejinách keramickej výroby malo Záhorie významné postavenie. Do príchodu novokrstencov sa výroba sústreďovala na hrnčiarstvo, fajansové výrobky neboli všeobecne známe. V priebehu 16.-17. storočia priniesli novokrstenci na západné Slovensko nové metódy a postupy pri spracovaní a úprave hliny. Výrazne ovplyvnili tvarovú a výtvarnú rôznorodosť keramických výrobkov.

Spočiatku bola produkcia novokrstencov orientovaná na šľachtu a meštianskych spotrebiteľov a fajansové výrobky slúžili pre svoju dekoratívnosť na reprezentačné účely. Po roku1620 po vysídlení novokrstencov z Moravy sa Slovensko stalo hlavným výrobcom fajánsy. Významným medzníkom bol rok 1685. U novokrstencov došlo k zániku spoločného vlastníctva a začal sa proces asimilácie s domácim obyvateľstvom. Fajansové výrobky, pôvodne určené pre šľachtu a mešťanov, sa postupne stali súčasťou ľudovej kultúry.

Najznámejšími strediskami výroby keramiky na západnom Slovensku boli Boleráz, Častá, Dechtice, Dobrá Voda, Košolná, Moravský Svätý Ján, Sobotište, Veľké Leváre, Stupava a Smolenice, z ktorých v priebehu 17. storočia dominovalo práve Sobotište. Proces slovakizovania tzv. habánskej fajansy začatý koncom17. storočia, pokračoval v priebehu 18. storočia (tzv. habánsko-slovenské obdobie) a vyvrcholil v 19. storočí (tzv. posthabánske obdobie). O pravej keramike novokrstencov preto možno hovoriť iba do konca 17. storočia, dokedy existovali bratské dvory riadiace sa spoločným hospodárením na jednotnom majetku.

Pojmy habánska a novokrstenecká fajansa  

Pojmy označujúce keramickú výrobu novokrsteneckých (anabaptiských) prisťahovalcov a ich potomkov. Výrobu charakterizuje glazovanie nádob olovnatými a olovnato-ciničitými polevami vytvárajúcimi na povrchu nádoby sklovitý povlak. Pojmy habánska a novokrstenecká fajansa bývajú chápané ako synonymá, viacerí autori ich však odlišujú.

Na Slovensku sa pojmom novokrstenecká fajansa vymedzuje najstaršia produkcia  vymedzená rokmi 1622-1685 (od ich príchodu z Moravy na Slovensko  po zrušenie kolektívneho hospodárenia). Habánska fajansa býva vymedzená rokmi 1685-1730 (po nútenú rekatolizáciu).