906 05 Sobotište, Slovakia
+421 34 628 21 02
info@muzeumhabanov.sk

DOM ĽUDOVÝ /č.p.485/

Národná kultúrna pamiatka

Niektoré objekty v pamiatkovej zóne sa svojím hmotovo-dispozičným riešením výrazne odlišujú od tradičnej ľudovej architektúry regiónu.  Po rozpade kolektívneho vlastníctva v 17. storočí si jednotlivé novokrstenecké rodiny stavali hospodársky samostatné domy, pričom si od tradičnej ľudovej architektúry naďalej zachovávali odlišnosť. Mali podobu širších pozdĺžnych domov s vysokou lomenou strechou pokrytou slamenými dochovnicami a obytným podkrovím. Stavali sa v priebehu 18. a začiatkom 19. storočia. Dominovala v nich veľká miestnosť najčastejšie slúžiaca ako dielňa, pri ktorej bol pitvor s čiernou kuchyňou a otvoreným komínom. V čiernej kuchyni sa nachádzala pec s ohniskom a vykurovali sa odtiaľ aj kachľové pece umiestnené v susedných miestnostiach. Na prízemí sa nachádzala aj jedáleň a komora. V podkroví na poschodí boli v dvoch úrovniach umiestnené ďalšie dielne a malé izbietky kammerle, ktoré slúžili na spanie.

Dom ľudový 485
@ Dom ľudový č. 485